O podjetju

STIRIA INVEST družba za ekološke naložbe d.o.o., aktivno deluje pri raziskavah, meritvah in vlaganjih v obnovljive vire energije (OVE). Leta 2011 smo skupaj z našo povezano družbo Kreativ Rogaška d.o.o.,  izvedli uspešen zagon male hidroelektrarne, ki izpolnjuje najstrožja merila okoljevarstva, tako z vidika zagotavljanja ustreznega ekološkega pretoka v strugi vodotoka katerega vodni energetski potencial izkorišča, kakor tudi z vidika proizvodnje kvalitetne in zelene električne energije.