Mala HE Lovrenc

Mala hidroelektrarna Lovrenc na Pohorju izkorišča energetski potencial reke Radoljne, katera izvira iz Lovrenških jezer
blizu znanega Slovenskega smučarskega centra Rogla in se spušča po severnem pobočju Pohorja skozi naselje Lovrenc
na Pohorju, pod katerim se nato izliva v reko Dravo.

 

Računalniško vodeni krmilnik 24ur na dan zagotavlja ekološko                          Zajetje
sprejemljiv pretok vode v strugi med zajetjem in strojnico.                                                                              

          
                                                          

Vodno zajetje je locirano na nadmorski višini 545 metrov, kjer je zgrajeno zajetje za bočni odvzem vode z vtokom v
cevovod premera 800 milimetrov. Voda nato po 3760 metrov dolgem cevovodu potuje do strojnice, katera je locirana
170 višinskih metrov nižje, na nadmorski višini 375 metrov, v spodnjem delu naselja Lovrenc na Pohorju. V strojnici
se nahaja 4 šobna  vertikalna Pelton turbina z nazivno močjo 1560 kW.

 

Strojnica v industrijski coni                                                                              Turbina z generatorjem, krmilno hidravlično napravo in krmilno omaro     
             

          

Srednje napetostne celice in generatorsko stikalo                                             Video
            
 

 

Elektrarna zmore s svojo proizvodnjo 6000 MWh na leto zadovoljiti potrebe po električni energiji približno 1450 gospodinjstev in pripomore k zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida za 3100 ton letno.