Vizija

Izvajamo meritve in študije o možnostih izkoriščanja  vodnega in vetrnega energetskega potenciala na področju Slovenije. Na podlagi rezultatov raziskav  želimo nadaljevati z učinkovitimi vlaganji v obnovljive vire energije in pri tem  čim manj obremenjevati naravno okolje in življenje v njem. Na ta način želimo  dolgoročno prispevati svoj del k temu, da bodo lahko generacije za nami uživale v naravnem okolju in hkrati koristile prednosti, ki jih ponuja električna energija.